Medewerkers, hoe behoud je ze?

In mijn vorige blog heb ik het gehad over het behouden van klanten, maar medewerkers behouden is natuurlijk net zo belangrijk. Ook dat is echt wel een vak apart. Het binnenhalen van goede medewerkers is vaak al lastig genoeg, zorg dan in ieder geval dat de goede medewerkers niet na verloop van tijd via de openstaande “achterdeur” vertrekken. Dat is pas echt kapitaalvernietiging in een wereld waarin “lean en mean” opereren belangrijk is.

Waar moet je dan eigenlijk aan denken?
Voor onze onderneming zijn de medewerkers de belangrijkste “asset” hoor je vaak in de boardrooms van de ondernemingen en laat een ding duidelijk zijn: “zij hebben helemaal gelijk”. Maar als je vervolgens vraagt wat dat dan inhoudt en welke strategie de onderneming op dat gebied heeft ontwikkeld oftewel “wat doen jullie concreet aan het behoud van de goede medewerkers” dan blijft het te lang stil naar mijn mening.

Een medewerkers Behoud plan?
Binnen sommige ondernemingen is een echt gestructureerd behoud plan opgesteld voor die medewerkers die men niet graag ziet vertrekken (key-persons). Door het identificeren van deze doelgroep is het mogelijk met bijvoorbeeld loopbaangesprekken en eventueel extra’s je zoveel mogelijk op deze groep te concentreren teneinde de medewerkers te behouden voor de organisatie.

Een dergelijk gestructureerd behoud plan is natuurlijk het mooiste, maar niet alle ondernemingen kunnen zich dat veroorloven. Vandaar dat ik hierna op basis van mijn eigen ervaringen als leidinggevende een paar tips geef die kunnen helpen om acties te ondernemen om de goede medewerkers als belangrijkste asset voor de organisatie te behouden. Het spreekt natuurlijk voor zich dat waar ik in mijn blog spreek over medewerkers dit eveneens geldt voor medewerksters.

Tips voor het behoud van medewerkers.
1) Houd je aan de afspraken die zijn gemaakt tijdens de recruitment procedure en organiseer voor nieuwe medewerkers een goede entrée; één van mijn vorige werkgevers had voor iedere nieuwe medewerker een prachtig bloemstukje op het bureau staan……simpel maar dat blijft hangen!
2) Zorg voor voldoende ontwikkel- en carrièremogelijkheden. Dit klinkt zo eenvoudig maar dat werkt het beste om de betrokkenheid van de medewerkers te vergroten!
3) Zorg voor afwisselende werkzaamheden. Onderzoek leert dat de medewerkers bij de inhoudelijke beoordeling van hun werk het meestal hebben over: “een stimulerende werkomgeving, leuke collega’s en afwisselend werk”!
4) Geef de medewerkers de waardering die ze verdienen niet alleen in de vorm van salarisverhoging of promotie maar ook door regelmatig een complimentje te geven over het geleverde werk. Dat levert zo veel op!
5) Laat je medewerkers schitteren. Geef de medewerker de mogelijkheid om eigen plannen/projecten uit te voeren en de resultaten zelf te presenteren. Zet de medewerker in de “spotlight”!
6) Houd het verloop van de medewerkers binnen de organisatie goed bij en voer exit-gesprekken, zodat je in kaart kunt brengen waarom medewerkers vertrekken om zodoende trends te kunnen ontdekken. Trends moeten  leiden tot beleidsaanpassing!
7) Beoordeel de managers ook structureel op “mensgericht” leidinggeven, want dat is enorm belangrijk voor het goed kunnen functioneren van de medewerker. Koppel verzuim- en verloopcijfers aan de beloningsstructuur van de manager in de organisatie!

Zoals ik heb aangegeven zijn dit slechts een paar tips op basis van mijn eigen ervaringen als leidinggevende. Er zijn natuurlijk meer tips denkbaar of al operationeel.

Geef die eigen tips en ervaringen svp aan mij door want het gaat om het welbevinden van de belangrijkste asset: de medewerker……en zorg dan ook dat u ze behoudt!

Deel dit bericht

Laat een bericht achter

Your email address will not be published.