De snelste manier om uw bedrijf te laten groeien met de leader in Business Consultancy.Bekijk mijn veelzijdige diensten en voordelen.

Interim Management

De afgelopen 10 jaar is er in verzekeringsland onder meer door de financiële crisis het nodige veranderd. Daarnaast werden verzekeraars geconfronteerd met een verdergaande digitalisering van de markt, zoals internet, social media die vroegen om aangepaste marketing strategieën. De oorspronkelijke wereld van gescheiden distributiekanalen vervaagde, tussenpersonen en verzekeraars gingen zich ook werpen op "direct writing".

Al deze aspecten noopten verzekeraars tot aanpassing van hun lange termijn strategie, marketing strategie, verdienmodellen, concurrentiepositie,administratieve processen en uiteindelijk de organisatie met als belangrijkste asset de "medewerkers".

Tegen deze achtergrond en met een toenemende "vergrijzing" binnen de verzekeringswereld zullen verzekeraars in toenemende mate behoefte hebben aan de invulling van een "flexibele schil" van professionele markt- en organisatiedeskundigen, die hen voor de korte of lange termijn kunnen adviseren, ondersteunen met bovengenoemde veranderprocessen.

Wat kan Kneefel Business Consultancy voor u betekenen:

Als interim Manager / Professional ziet Kneefel Business Consultancy grote mogelijkheden tot het leveren van een bijdrage aan de analyse, advisering, ondersteuning en implementatie van oplossingsrichtingen die binnen al deze veranderingsprocessen tot verbetering van het bedrijfsresultaat moeten leiden.

Daarbij kan Kneefel Business Consultancy bijvoorbeeld worden ingezet:

  1. als een "operationele" interimmer / professional die samen met de medewerkers mee draait in het bedrijf om een specifiek proces, project, team, afdeling of (een deel van het) bedrijf te managen;
  2. om ten behoeve van de opdrachtgever specifieke (verzekeringstechnische- en/of strategische /organisatorische) opdrachten uit te voeren;
  3. als tijdelijk vervanger van een manager / directeur;
  4. om bij een fusie, reorganisatie, veranderingstraject te adviseren, ondersteunen en de implementatie te begeleiden;
  5. om bij veranderingstrajecten of fusie bij te dragen aan peoplemanagement en coaching (empowering people)
  6. om nader te analyseren en adviseren of ontbrekende profielen binnen een team/ afdeling aangeworven dienen te worden, waarbij Kneefel Business Consultancy middels haar eigen werving en selectie medewerkers kan rekruteren.

Competenties, een breed netwerk, specialisatie, ondernemerschap en ervaring zijn daarbij de belangrijkste factoren voor succes.