Helpende hand bij vervoer nodig?

Gelukkig zijn de economische vooruitzichten weer positief te noemen. De transportsector profiteert daar ook van, zodat de winstmarges weer een beetje een positief beeld laten zien. Maar gevaren blijven op de loer liggen……rebellerende boeren in Frankrijk, blokkades bij de kanaaltunnel…….kraanwagens die omvallen in Alphen en ga zo maar door. In deze blog beperk ik mij tot de vervoer sector.

Risico’s voorkomen.
Een belangrijk  doel voor iedere transportondernemer is natuurlijk risico’s voorkomen, verminderen of het overdragen (lees: verzekeren) ervan. Het is daarom van groot belang om in eerste instantie  transportondernemingen zo goed mogelijk te ondersteunen en te adviseren in hun bedrijfsvoering: “waar liggen de risico’s in de totale (logistieke) keten en hoe kunnen die worden voorkomen”. Tenslotte moet de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijven hetgeen van belang is voor hun klanten en daar gaat het tenslotte om. Kneefel Business Consultancy BV kan u hierbij de helpende hand bieden.

Afleiding.
Ervaring leert dat het vaak de  “zachte” (lees: menselijke) elementen zijn die tot vervelende en grote schades voor de transportonderneming kunnen leiden. Laten we eerlijk zijn, de verkeersonveiligheid wordt veelal veroorzaakt doordat “mensen” achter het stuur worden afgeleid. Afleiding door: privéomstandigheden, hoge werkdruk, slechte onderlinge sfeer, geen overleg, onduidelijke afspraken met planning, slecht management, een verandering op het werk (lees: changemanagement) door een fusie, sterke groei, nieuwe klanten en ga zo maar door.

Omstandigheden die eigenlijk niet direct betrekking hebben op het rijden zelve (de vaardigheden) maar wel de “oude routine” doorbreken waardoor minder alert wordt gereden (toepassen van de vaardigheden)! En dat vertaalt zich uiteindelijk in meer schades!

Organisatorische preventie.
Transportondernemingen kunnen de schadelast aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd de veiligheid verbeteren door meer oog te hebben voor preventieve maatregelen. Een paar eenvoudige tips, waarvan sommige zullen zeggen: “dat zijn open deuren”, maar de schadelast laat zien dat men nog steeds niet leert van deze open deuren:
1) het melden van alle schaden moet binnen de transportonderneming vanzelfsprekend zijn. Ja, ook dat paaltje of die spiegel!
2) deze open cultuur moet door het management worden (uit-) gedragen waarbij een “strafcultuur” niet aan de orde is;
3) alle schades registreren, zodat op basis daarvan analyses gemaakt kunnen worden: waar constateren wij de  onachtzaamheid die oorzaak is van kleine en uiteindelijk grote schades.
4) het achterhalen: waarom het (meerdere keren) misging, waarom men werd afgeleid, zonder er een strafexpeditie van te maken;

Zoek het patroon in de incidenten!

Mechanische preventie.
Naast de genoemde eenvoudige organisatorische preventiemiddelen zie ik ook een toenemende goede ontwikkeling ten aanzien van de mechanische preventiemiddelen. Met innovatieve slimme technische toepassingen kan de helpende hand worden geboden aan de transportonderneming en haar chauffeurs. Met deze technische hulpmiddelen (bijvoorbeeld; dashcams, stop and go, digitale spiegels etc) kunnen de transportondernemingen een nog grotere en blijvende bijdrage leveren aan de veiligheid van het verkeer en het verminderen van schade. In een volgend blog zal ik daarop uitgebreider ingaan.

Deel dit bericht

Laat een bericht achter

Your email address will not be published.